03.09.2021.

Takmičenja

Fakulteti

Geografija

Ekologija

Diplomski rad na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio je sa besprekornom ocenom 10,00!

Uroš Durlević je glavni i odgovorni urednik studentskog časopisa „Ekogea“.

Njegovo istraživanje „Primena GIS-a u izboru lokacija za izgradnju solarnih elektrana na teritoriji Nišavskog okruga“ proglašeno je za najbolje na GIS forumu, autor osam naučnih radova, govori engleski i ruski jezik, neguje posebno interesovanje prema monitoringu zemljišta, vode i vazduha, analizi geohemijskih karakteristika zemljišta, merenju kvaliteta buke uz kartografski prikaz i upravljanju otpadom, diplomski rad na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio je sa besprekornom ocenom 10,00!

Upoznajte naše genijalce!

Samo na Brainz TV!