23.11.2020.

Biologija

Takmičenja

Fakulteti

Ekologija

Dobitnik ekološke nagrade „Zeleni list“!

Nikola Popović je student prodekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, realizator projekta Akademska čestitost.

Govori engleski i francuski jezik, istaknuti član fudbalske reprezentacije Univerziteta u Beogradu, učestvovao je u obaranju Ginisovog rekorda u formiranju najvećeg kola kao član folklornog ansambla KUD „Čukarica“, a ujedno je dobitnik ekološke nagrade „Zeleni list“!

Upoznajte naše genijalce!

Samo na Brainz TV!