20.09.2022.

Nauka

Šampioni znanja – Razvoj najmodernije robotske šake sa senzorima!

Robotska šaka sa senzorima je inovativan projekat koji predstavlja novinu u svetu nauke, a koji su Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu realizovali zajedno sa nekoliko prestižnih kompanija.

Robotska šaka je dizajnirana tako da ima istu pokretljivost i fleksibilnost kao ljudska, sa sofisticiranim karakteristikama hvatanja, a namenjena je za upotrebu u automatizovanim skladištima i industrijskoj proizvodnji, kao i za širok spektar primena kod repetitivnih i po ljudski život opasnih radnji.

Upoznajte naše genijalce!

Samo na Brainz TV!