22.02.2023.

Geografija

5 minuta za geografiju – Fluvijalna erozija!

Kao što tektonski pokreti menjaju izgled površine naše planete praveći brojna uzvišenja i udubljenja, tako i reke imaju moć da transformišu prostor kroz koji teku.

Kako se zove erozija do koje dovode reke, a kako oblici u reljefu koji njom nastaju? Šta je to kanjon, a šta ada? Koja reka obrazuje Đerdapsku klisuru? Kako se zove tip ušća koji ima reka Nil, a kako onaj koji ima reka La Plata? Za odgovore na ova pitanja ostanite uz Brainz TV.

Samo na Brainz TV!