O nama

Brainz TV

Kanal Brainz TV je nastao kao rezultat saradnje kompanije United Media i Srpske naučne televizije sa ciljem afirmacije i popularizacije obrazovanja, nauke, kulture i umetnosti. Osnovna orijentacija Brainz TV usmerena je ka edukaciji i informisanju građana, a pre svega mlađe populacije. Cilj našeg kanala je da skrene pažnju javnosti na genijalne umove Srbije i njihova dostignuća.