22.12.2021.

Ostale vesti

5 minuta za održiv urbani razvoj – Urbana edukacija!

Obrazovanje sa sigurnošću predstavlja srce urbanog razvoja. Edukacija i sticanje znanja su ključne komponente koje čine svakodnevni gradski život bogatijim i uspešnijim. Urbane zajednice mogu stvoriti održiva i harmonična društva koja oličavaju principe socijalne pravde, ekološke otpornosti, ekonomske produktivnosti, političke participacije i kulturne živosti. Uz pomoć vrsne asistentkinje na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Tijane Jakovljević otkrili smo koje su prednosti ove teme i koji faktori utiču na njenu primenu u društvu.