13.05.2020.

Takmičenja

Arhitektura

Arhitektonski fakultet u Beogradu najbolja institucija diplomskih projekata!

UnIATA je godišnji konkurs koji kroz diplomske projekte predstavlja novu generaciju mladih arhitekata, urbanista i pejzažnih arhitekata na globalnom nivou. Konkurs predstavlja jednu od vodećih prezentacija diplomskih projekata i nudi nenadmašan uvid u aktuelne trendove u arhitektonskom obrazovanju širom sveta. Kroz najbolje diplomske projekte, svaka UnIATA edicija predstavlja novu generaciju najtalentovanijih svetskih arhitekata, urbanista i pejzažnih arhitekata, koji su spremni i osnaženi da se izbore sa savremenim izazovimai zadacima.

 

Nagrade su dodeljene u nekoliko kategorija. (1) Najbolji diplomski projekat na nivou master studija, (2) Najbolji diplomski projekat na nivou osnovnim studija, (3) Nagrada publike, (4) Najbolji diplomski projekti po regionima/kontinentima, (5) Izbor urednika, i (6) Nagrada za najbolju instituciju diplomskih projekata na globalnom nivou.

Arhitektonski fakultet u Beogradu aplicirao je seriju diplomskih projekata u okviru UnIATA konkursa u decembru 2019. godine. Svi aplicirani projekti su prethodno selektovani kroz aktivnost nominacija najuspešnijih master završnih radova za priznate nacionalne i međunarodne studentske nagrade i konkurse u skladu sa Protokolom za nominacije najuspešnijih završnih radova. Svi najuspešniji master radovi su promovisani u okviru OSA (Otvoreni Studio Arhitekture): Promocija nominovanih diplomskih radova 19. oktobra 2019. godine. Komisija za selekciju najuspešnijih završnih master radova za 2018/19. godinu, u sastavu: arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor, šef Departmana za Arhitekturu; dr Aleksandra Stupar, v. profesor, šef Departmana za Urbanizam; i dr Jelena Ivanović-Šekularac, redovni profesor, šef Departmana za Arhitektonske Tehnologije, uz tri internacionalna člana:Lilly Kudić, Head of Architecture, London South Bank University, UK; Milica Topalović, Associate Professor Architecture of Territory, Architecture and Territorial Planning, Department of Architecture, ETH Zurich; i Ajla Selenić, Architecture – Design – Art, Helsinki, Finland, nominovala je UnIATA ’20 ispred Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta sedam projekata realizovanih u okviru četvrtog semestra programa Master akademskih studija.

PROTECTIVE STRUCTURE ABOVE THE TRANSEPT BASIL
Marta Adamović, mentor: Prof. Dr Nenad Šekularac
MAKERSPACE
Danijela Urukalo, mentor: V. Prof. Dr Aleksandra Stupar
MONUMENT: LANDSCAPE: CITYSCAPE
Dezire Tilinger, mentor: Prof. Arh. Ivan Rašković
PROSTHETIC AESTHETICS OF AN ARCHIVE
Đorđe Bulajić, mentor: V. Prof. Arh. Milan Đurić
ONEIRONAUTICS
Mladen Maslovar, mentor: V. Prof. Dr Vladimir Milenković
THEATER OF CULTURE – THEATER OF LIGHT
Lidija Lukić, mentor: Prof. Arh. Dejan Miljković
MEMORIAL: AGALMA – CONSUMPTION OF MEMORIAL’S VOID
Đorđe Đurica, mentor: Prof. Arh. Ivan Rašković

Čestitamo!

Izvor: Arhitektonski fakultet – Beograd