21.11.2021.

Slikarstvo

Brainz Art – Danica Tešić!

Danica Tešić je vrsna akademska slikarka, autorka pet samostalnih izložbi, sturčno se usavršavala u Belgiji, dobitnica spedijalnog priznanja na konkursu „Creative or cloned“, nosilac prve nagrada Jesenje izložbe slikarsko-grafičke sekcije ULUPUDS-a, šampion Međunarodnog festivala umetnosti „Šund“!

Upoznajte naše umetnike!

Samo na Brainz TV!