19.09.2022.

Brainz art – Dušan Marino!

Galerija SULUV ugostila je izvanrednu izložbu slika, umetnika Dušana Marina.

Autor nove postavke kroz svoje radove predstavlja veoma zanimljiv i autentičan spoj sadržine i forme. Gotovo dnevnički, na duhovit način on beleži svakodnevnicu, bavi se popularnom kulturom, ali i složenim odnosom pojedinca, muškarca i žene, njihovim identitetnom u odnosu na vreme i prilike kao i njihovim nesvesnim viđenjem sebe samih. To je poetizovana društvena kritika oštrih zapažanja izražena svežim slikarskim postupkom i likovnošću koja se jednako oslanja na estetiku digitalnih i tradicionalnih medija.

Upoznajte naše umetnike!

Samo na Brainz TV!