20.09.2022.

Brainz Art – Izložba „Ona strana vode“!

„Ona strana vode“ je grupna izložba umetnika koji svoje praktično delovanje zasnivaju na temama i opsežnim istraživanjima koja su u vezi sa politikom i poetikom vode.

U fokusu ovog projekta, kao i mnogih ranijih radova uključenih stvaralaca, jesu načini na koje vodene površine definišu naše živote. Radovi Marka Stojanovića koji su ukrasili Kulturni centar Beograda, na jedinstven način pripovedaju o želji društva da se kolektivno, kroz čin pročišćenja, sjedini tokom jednog dana u januaru. Fotografije autora nove postavke prikazuju autentične scene i detalje koji kroz zajedničku prezentaciju na zidovima pružaju sasvim novi smisao, ujedno neprestano se izlivajući u nove narativne tokove.

Upoznajte naše umetnike!

Samo na Brainz TV!