15.01.2023.

Nauka

Brainz news – Simpozijum „Antimikrobna rezistencija izazov sadašnjosti, pretnja budućnosti“!

Sa željom da se obeleži Dan svesnosti racionalne upotrebe antibiotika u Svečanoj sali Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu održan je Simpozijum za studente veterine i medicine „Antimikrobna rezistencija – izazov sadašnjosti i pretnja budućnosti“.

Učesnici su imali priliku da čuju predavanja istaknutih stručnjaka dr Iskre Cvetkovikj, dr Marka Pećina, dr Olge Horvat i dr Zorane Kovačević i saznaju zašto je rezistencija na antibiotike globalni problem i jedna od najvećih pretnji za bezbednost hrane, zdravlja ljudi i životinja.

Samo na Brainz TV!