10.09.2020.

Književnost

Takmičenja

Fakulteti

Briljantan student sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu!

Mario Cekić je autor 5 naučnih radova, kooridnator brojnih društveno odgovornih projekata.

Svoje istraživanje predstavio je na 12. Internacionalnom simpozijumu u Tunisu, besprekorno poznavanje društvenih tema pokazao kroz dva autorska članka, šampion takmičenja u besedništvu „EU glas“, briljantan student sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu!

Upoznajte naše genijalce!

Samo na Brainz TV!