19.11.2021.

Ostale vesti

Cost akcija „European Network for Environmental Citizenship“!

U okviru COST akcije ENEC „European Network for Environmental Citizenship“ (CA16229) je održan   Science Cafe 19. oktobra 2021. godine u 17h, u biblioteci Instituta za Biološka Istraživanja „Siniša Stanković“. Učesnicima je bio predstavljen koncept ekološki odgovornih građana, koji su spremni da zauzmu stavove u skladu sa očuvanjem prirode i shvate svoje obaveze prema životnoj sredini. Jedan od ciljeva bio je i iznalaženje rešenja za implementaciju inovativnih aspekata u obrazovanju koji bi podstakli učenike na kritičko razmišljanje, diskusiju i predlaganje rešenja za rešavanje ekoloških problema. Svi učesnici su dobili brošuru „Edukacija za državljanstvo životne sredine u fokusu“ u kojoj su predstavljene praktične ideje za implementaciju edukacije ekološki odgovornih građana.