22.06.2022.

Medicina

CV naučnika – dr Milan Lazarević!

Dr Milan Lazarević je načelnik odeljenja za kliničku hemostazu i vantelesni krvotok u Nišu, predsednik stručne transfuziološke komisije UKC Niš, asistent na predmetu Imunologija na Medicinskom fakultetu, član Lekarske komore Srbije, Udruženja transfuziologa Srbije, Evropskog udruženja anesteziologa, Sprsko-izraelskog kluba prijateljstva, autor 25 naučno-istraživačkih radova, zahvaljujući izvanrednom znanju uveo je prvi put proveru krvne grupe i Rx faktora pored kreveta pacijenta pre primene transfuzije krvi!

Upoznajte naše naučnike!

Samo na Brainz TV!