20.05.2020.

Biologija

Ekologija

Današnju emisiju posvećujemo zoologiji!

Često nismo ni svesni raznovrsnosti živog sveta na našoj planeti.

Da li znate koliko do sada ima opisanih životinjskih vrsta, a koliko je kičmenjaka? Upravo ćemo današnju emisiju posvetiti zoologiji – nauci koja izučava životinje. Takođe, akcenat emisije će biti na zanimljivostima ove naučne discipline.

Samo na Brainz TV!