10.09.2020.

Biologija

Dendritske ćelije i uloga u imunskom sistemu!

Današnjih Pet minuta za biologiju posvećujemo Nobelovoj nagradi za fiziologiju ili medicinu za 2011. godinu.

Jednu polovinu nagrade su ravnopravno podelili Bruce A. Betuler i Jules A. Hoffmann za svoja istraživanja o aktivaciji urođenog imunskog odgovora. Druga polovina nagrade je pripala Ralph M. Steinman za otkriće deindritskih ćelija i njihove uloge u stečenom imunskom sistemu.

Samo na Brainz TV!