14.05.2019.

Film

Takmičenja

Dobitnica prestižne nagrade Danubius Young Scientist!

Upoznajte Jelenu Vladić!

Načuna saradnica na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, paralelno angažovana na velikom broju nacionalnih i međunarodnih projekata, osmislila je najbolje poster saopštenje na internacionalnom skupu u Osijeku, okićena srebrnom medaljom za kreativni film iz oblasti nauke, autorka i koautorka više od 130 publikacija, članica brojnih društava i dobitnica prestižne nagrade Danubius Young Scientist!

Jelena Vladić!

Upoznajte naše genijalce!

Samo na Brainz TV!