04.12.2019.

Biologija

Fakulteti

Ekologija

Dobitnica prestižne nagrade Privredne komore Srbije!

Dr Ivana Mitrović, naučna saradnica na Katedri za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu, dobitnica je prestižne nagrade Privredne komore Srbije za najbolju doktorsku disertaciju koja ima aplikativnu ulogu u unapređenju privrednog ambijenta Republike Srbije i povezivanju nauke i privrede.

Eminentni članovi žirija Privredne komore Srbije koju čine najveći stručnjaci iz naše zemlje dodelili su ovo priznanje dr Ivani Mitrović za doktorsku disertaciju pod nazivom „Optimizacija biosinteze antagonista skladišnih patogena jabuke primenom Streptomyces hygroscopicus“. Jedan od osnovnih kriterijuma za dodelu nagrada pri ocenjivanju radova bio je primenljivost u privredi, sa akcentom na ekonomičnost datog rešenja.
Naučnica saradnica, dr Ivana Mitrović angažovana je na studijskom programu Biotehnologija na Tehnološkom fakultetu Novi Sad gde se već nekoliko godina bavi istraživanjima iz oblasti razvoja tehnologije za proizvodnju biopesticida. Kroz doktorsku disertaciju razvijen je biotehnološki postupak proizvodnje ovih visokovrednih proizvoda, do nivoa laboratorijskih bioreaktora ukupnih zapremina 3 i 7 litara. Na ovaj način razvijena je osnova za dalji scale-up, uvećenje razmera ovog proizvodnog postupka preko pilot do industrijskih razmera odnosno, postavljeno je idejno rešenje za potencijalne investitore. Takođe, tokom planiranja i realizacije istraživanja iz okvira pomenute doktorske disertacije razmišljalo se na društveno-odgovoran način što se pre svega odnosi na zaštitu životne sredine i smanjenje ukupnih troškova proizvodnje.
Privredna komora Srbije (PKS) dodelila je godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije u školskoj 2017/2018. godini i nagrađeno je 11 disertacija sa originalnim naučnim doprinosom i velikim mogućnostima primene u privredi. Svečanost uručenja nagrada upriličena je u Klubu poslanika u Beogradu, 29. novembra 2019. godine. Plakete i nagrade uručili su ministar prosvete Mladen Šarčević, direktor sektora PKS Miloš Jelić i kao predstavnik žirija profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dragan Đuričin. Zajedno sa dr Ivanom Mitrović, svečanoj ceremoniji su prisustvovali i prof. dr Jovana Grahovac, mentor rada i prof. dr Biljana Pajin, dekanica Tehnološkog fakulteta Novi Sad.
Privredna komora Srbije više od 50 godina uručuje nagrade najboljim doktorskim disertacijama međutim, ova nagrada se do pre dve godine dodeljivala samo doktorskim disertacijama odbranjenim na Univerzitetu u Beogradu. Tek od pre dve godine ova nagrada se podiže sa gradskog na nacionalni nivo, tako da je nagrada za najbolju doktorsku disertaciju dr Ivane Mitrović prva sa Tehnološkog fakulteta Novi Sad, ali i prva za doktorsku disertaciju odbranjenu na Univerzitetu u Novom Sadu.
„Smatram da ulaganje u nauku predstavlja najbolju investiciju u budućnost naše zemlje jer bez nauke nema ni bolje privrede, ni bolje industrije pa samim tim ni napretka. Srećna sam što je ova prestižna nagrada po prvi put otišla u Novi Sad. Koristim priliku da se još jednom zahvalim PKS na ovom priznanju koje će svakako biti dodatni podstrek u daljem razvoju moje naučne karijere. Drago mi je da mogu na ovaj način da promovišem Tehnološki fakultet Novi Sad i naš Univerzitet“ navela je laureatkinja, dr Ivana Mitrović.

Izvor: Tehnološki fakultet – Novi Sad