12.01.2021.

Takmičenja

Fakulteti

Fizika

Doktor nauka Marina Radulaški dobitnica prestižne National Science Foundation CAREER nagrade!

Doktor nauka Marina Radulaški, koja trenutno vodi Quantum Nanophotonics Lab (R-Lab) Univerziteta u Kaliforniji (Davis) dobila je prestižnu National Science Foundation CAREER nagradu za projekat “Scalable Quantum Photonics based on Color Center Integration with Angle-etched Silicon Carbide Devices”.

Ova prestižna nagrada dodeljuje se mladim naučnicima za koje se proceni da imaju potencijal da budu akademski primer u istraživanjima i obrazovanju, liderima u primeni misije njihovog odseka ili organizacija. Dr Marina Radulaški diplomirala je na Fakultetu za fiziku Univerziteta u Beogradu, a doktorirala primenjenu fiziku na Stenford Univerzitetu. Do odlaska na doktorske studije osmišljavala je, predavala i koordinisala aktivnosti kampova za decu pri Petnica istraživačkom centru (interdisciplinarne i oblast fizike).

Čestitamo!

Izvor: Olivera Jović

Izvor fotografije: UCDAVIS