03.02.2023.

Biologija

Eco budućnost  – Alge!

Alge spadaju u najstarije fotosintetičke organizme na svetu.

One su veoma jednostavne građe i u najvećem procentu su eukariotske, što znači da sadrže jedro. Takođe, njihova veličina može da dostigne nekoliko desetina metara, ali ima i onih koje se izdvajaja prema svojoj mikroskopskoj veličini. Ovi zanimljivi organizmi mogu da žive u slanoj i slatkoj vodi, a posebno interesantna činjenica jeste da se njihova staništa mogu naći i na kopnu, posebno na krovovima, zidovima, zemljištu i staklu. Više o zanimljivom svetu algi i zašto je njihova uloga izuzetno bitna za opstanak živog sveta otkrili smo uz pomoć dr Gordane Subakov Simić.

Samo na Brainz TV!