01.12.2021.

Medicina

Uručena diploma Emi Šabotić na XIV multidisciplinarnom naučno-stručnom skupu StES 2021!

Ema Šabotić osvojila diplomu za najbolji rad iz oblasti zdravstvenih nauka – sesija klinika na XIV multidisciplinarnom naučno-stručnom skupu Studenti u susret nauci StES 2021.

Studenti u susret nauci – StES je vodeća naučno-stručna konferencija studenata, multidisciplinarnog karaktera, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci. Cilј StES konferencije je da se prikažu naučna i stručna dostignuća studenata i mogućnost njihove primene u praksi, te da se odrede pravci dalјeg istraživanja. To je i prilika da se unapredi naučno-istraživački rad studenata, promoviše naučni duh akademske zajednice, razmenjuju mišlјenja i sklapaju nova prijatelјstva.

Izvor: Ema Šabotić, StES