10.05.2022.

Umetnost

Film

Film i teorija – Sistemi naracije!

Dejvid Bordvel je u knjizi „Naracija u igranom filmu“ ponudio četiri osnovna modusa (modela) filmske naracije: klasični, umetnički, materijalistički i parametarski. Svaki je vezan za specifičan period u istoriji filma i stil.

Samo na Brainz TV!