17.08.2022.

Projekat

Karlovačka gimnazija organizuje letnju školu klasičnih jezika!

Karlovačka letnja škole starih jezika i kultura Collegium Carolivicanum okuplja ovog leta četrdeset gimnazijalaca, studenata i nastavnika klasičnih jezika iz Srbije i regiona. Održaće se od 15. do 22. avgusta u Sremskoj Mitrovici.

Zahvaljujući prepoznavanju potreba i neophodnosti očuvanja istorijske, kulturne i obrazovne tradicije izučavanja klasičnih jezika i, pre svega, finansijskoj podršci Opštine Sremski Karlovci i Rotari kluba Alma mons, ovogodišnja letnja škola je besplatna za sve nagrađene učenike na Državnom takmičenju iz latinskog i klasičnog grčkog jezika, dok su troškovi za najveći broj ostalih polaznika subvencionisani.

Raznovrstan program letnje škole odvijaće se na latinskom, ali će polaznici, pored latinskog i starogrčkog, imati priliku da pohađaju i biblijski hebrejski, staroslovenski i klasični kineski jezik.

Pored svakodnevnih nastavnih aktivnosti, muzičke i dramske sekcije, ove godine će se u okviru letnje škole prvi put održavati i večernja predavanja na kojima će biti reči o starim jezicima i kulturama. Prve večeri će se polaznici na predavanju višeg naučnog saradnika Balkanološkog instituta, dr Dragane Nikolić, upoznati sa muzeološkom delatnošću i arheološkom zbirkom Muzeja Srema u Lapidarijumu. Na ovom mestu već se tradicionalno održavaju časovi latinskog. Latinski natpisi na stelama, sarkofazima i votivnim pločama tumače se tom zgodom na latinskom jeziku.

Profesori sa Odeljenja za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Il Akad i dr dr Orsat Ligorio, u svetlu portretisanja starih jezika trudiće se da približe publici sanskrit, gotski i staroengleski jezik. Ova predavanja održavaju se 17., 18. i 19. avgusta sa početkom u 20 časova, dok će se završna priredba održati u nedelju, 21. avgusta. Tada će polaznici publici predstaviti ono što su naučili na muzičkoj i dramskoj sekciji.

Vesti, događaje i kratke video zapise sa časova ovogodišnje letnje škole možete pratiti na zvaničnoj instagram i fejsbuk stranici Collegium Carolivicanum i na stranicama Karlovačke gimnazije.

Vidimo se u Sirmijumu!