22.03.2020.

Matematika

Kongres mladih matematičara

Srpsko naučno matematičko društvo u koorganizaciji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti-ogranak u Novom Sadu, Departmanom za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Matematičkim Institutom SANU iz Beograda, organizovalo je „Kongres mladih matematičara“.

Ova manifestacija teži ka povezivanju naučnika istih ili sličnih interesovanja, uspostavljanju komunikacije među njima, razmeni ideja i popularizaciji matematike među mladima.

Samo na Brainz TV!