28.04.2021.

Takmičenja

Fakulteti

Krunisan titulom Student generacije!

Stefan Dimitrijević je briljantan student master studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i School of Economics Business and International Studies u Pireju.

Govori engleski i francuski jezik, stručno se usavršavao na letnjoj školi Karlovog Univerziteta u Pragu, a za postignute izvanredne rezultate tokom osnovnih studija krunisan je titulom Student generacije!

Upoznajte naše genijalce!

Samo na Brainz TV!