28.06.2024.

Nagrade

Luka Milićević dobitnik nagrade 15. Srpskog matematičkog kongresa!

Luka Milićević, naučni saradnik na Matematičkom institutu SANU i profesor u Matematičkoj gimnaziji koji drži mentorsku nastavu, dobitnik je nagrade 15. Srpskog matematičkog kongresa.

Srpski matematički Kongres je nacionalni skup sa međunarodnim učešćem u Beogradu u organizaciji Matematičkog fakulteta (MATF), Univerzitet u Beogradu i Društva matematičara Srbije (DMS).

Kongres predstavlja glavni naučni skup u Republici Srbiji, međunarodnog je karaktera i otvoren je za sve oblasti matematike, kao i oblasti računarskih nauka.

Luka je na Matematičkom institutu SANU zaposlen od 1. oktobra 2017, a od 18. novembra 2019. je u zvanju naučnog saradnika. Od 1. januara 2024. rukovodi projektom Approximate Algebraic Structures of Higher Order: Theory, Quantitative Aspects and Applications (akronim A- PLUS), koji finansira Fond za nauku u okviru programa PROMIS 2023. Na Matematičkom institutu SANU rukovodi Studentskim seminarom, učestvuje u studentskim praksama kao mentor i obavlja ulogu sekretara Sektora za matematiku.

Pored istraživačkog posla, od oktobra 2017. godine angažovan je i u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu, gde drži mentorsku nastavu.

Čestitamo!

Izvor: Matematička gimnazija