20.04.2021.

Takmičenja

Fakulteti

Matematika

Odlikovan eminentnom nagradom „Aleksandar Saša Popović“!

Mihailo Ilić je briljantan student doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Autor jednog naučno-istraživačkog rada, učesnik na projektu ASCAPE, govori engleski i nemački jezik, za izuzetne rezultate postignute tokom studija odlikovan je eminentnom nagradom „Aleksandar Saša Popović“!

Upoznajte naše genijalce!

Samo na Brainz TV!