25.06.2020.

Takmičenja

Fakulteti

Okićena titulom Student generacije na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu!

Jelica Ristić je vrsna studentkinja doktorskih studija na modulu metodika razredne nastave.

Master rad na temu ,,Integrativni pristup u obradi poslovica i idioma u mlađim razredima osnovne škole” odbranila je sa besprekornim prosekom 10,00, autorka dva naučno-istraživačka rada, saradnik-demonstrator na predmetu Metodika nastave srpskog jezika i književnosti I, učesnica prestižnih radionica glume i plesa u Norveškoj i Velikoj Britaniji, okićena je titulom Student generacije na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu!

Upoznajte naše genijalce!

Samo na Brainz TV!