24.04.2024.

Ostale vesti

Predstavljen program rada Agrino – Inovacionog inkubatora na Poljoprivrednom fakultetu!

U utorak, 23. aprila 2024. godine u Svečanoj sali Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu održano je predstavljanje programa rada AgrIno – Inovacionog inkubatora.

 

AgrIno – Inovacioni inkubator Poljoprivrednog fakulteta je mesto rađanja, razvoja i komercijalizacije ideja studenata, istraživača i nastavnika na fakultetu. Svaka kvalitetna ideja zaslužuje priliku za realizaciju, a put do realizacije omogućuje upravo AgrIno – Inovacioni incubator..

Projekat pokretanja AgrIno Inovacionog inkubatora odvija se u saradnji sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, a članovi projektnog konzorcijuma su Poljoprivredni fakultet i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Predstavljanju programa rada prisustvovali su predstavnici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (pomoćnik Ministra Vladimir Radovanović), prodekan za digitalni razvoj FON-a (prof. dr Dušan Barać), dekan Poljoprivrednog fakulteta (prof. dr Dušan Živković) i rukovodilac projekta, prof. dr Miloš Pajić, koji su se ovom prilikom i obratili prisutnim delegatima.

Predstavljen je detaljan Program rada AgrIno Inovacionog inkubatora, kao i prilike za uključivanje studenata, nastavnika i istraživača. Studenti će, radom u AgrIno Inovacionom inkubatoru dobiti priliku da razviju i komercijalizuju svoje ideje i rešenja, kao i da dobiju mentorsku podršku koja im je potrebna. Nastavnici i istraživači će takođe dobiti priliku da razviju svoje ideje, ali i da i sami budu mentori u razvoju ideja studentskih timova.

Kao podsticaj za učešće u radu AgrIno Inovacionog inkubatora, prilikom predstavljanja programa, prisutnima su predstavljena tri proizvoda koje su razvili studenti Poljoprivrednog fakulteta: “Slatki duo”, “MicroTea” i “Rokesto”.

Više informacija o radu AgrIno Inovacionog inkubatora Poljoprivrednog fakulteta možete pronaći na sajtu inkubatora, kao i na društvenim mrežama Instagram i LinkedIn.