07.11.2019.

Naučni instituti

Fizika

Priznanje uručeno dr Tijani Milićević

Dr Tijana Milićević, naučni saradnik iz Laboratorije za fiziku životne sredine Instituta za fiziku u Beogradu, ovogodišnja je dobitnica posebnog priznanja „Dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji.

 

Ovo priznanje tradicionalno dodeljuje Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“ 26. oktobra, na dan rođenja tragično nastradale dr Milene Dalmacije, koja je bila jedan od najmlađih doktora hemijskih nauka.

Nagrađena doktorska disertacija dr Tijane Milićević pod nazivom „Integrisani pristup istraživanja potencijalno toksičnih elemenata i magnetnih čestica u sistemu zemljište-biljka-vazduh: biodostupnost i biomonitoring“ odbranjena je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ove godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu nagrađeno je pored naše koleginice dr Tijane Milićević, još petoro uspešnih mladih naučnika, kao i najbolji student na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine ovog fakulteta.

Čestitamo!

Izvor: Institut za fiziku – Beograd