17.11.2023.

Nagrade

Priznanja

Prof. dr Aleksandar Obradović, prvi dobitnik nagrade „Akademik Vladan Đorđević“!

Mašinski fakulet u Beogradu od ove godine, povodom obeležavanja Dana fakulteta, dodeljuje godišnju nagradu „Akademik Vladan Đorđević“ autoru čiji je naučni rad objavljen u najbolje rangiranom međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti, u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

 

Prvi dobitnik nagrade „Akademik Vladan Đorđević“ je naučni savetnik u oblasti mehanike, prof. dr Aleksandar Obradović sa Katedre za mehaniku Mašinskog fakulteta za rad „On the Problem of a Heavy Homogeneous Ball Rolling without Slipping over a Fixed Surface of Revolution“ koji je objavljen 2022. godine u prestižnom naučnom časopisu „Applied Mathematics and Computation“ i na kojem je potpisan kao prvi autor, uz koautore prof. dr Zorana Mitrovića i van. prof. dr Slavišu Šalinića.

Ovo priznanje ustanovljeno je u znak sećanja na istaknutog stručnjaka u oblasti mašinskog inženjerstva, profesora Mašinskog fakulteta i redovnog člana SANU, dr Vladana Đorđevića. Ova nagrada je i izraz najdubljeg poštovanja prema jednom od vodećih srpskih naučnika, čiji je rad poštovan i izvan granica naše zemlje, ali je istovremeno i podsticaj za sve istraživače na Mašinskom fakultetu koji idu putem Vladana Đorđevića.

„Nagrada koja nosi ime akademika Vladana Đorđevića za mene lično ima veliki značaj. Ne samo zbog toga što je prof. Đorđević bio izuzetan nastavnik i stručnjak, nego i zbog toga što mi je pružao ogromnu podršku u bavljenju naučno-istraživačkim radom“, kaže prof. Obradović. O tome najbolje govori činjenica da je akademik Vladan Đorđević bio predlagač za izbor prof. Obradovića za dopisnog člana Srpske akademije nelinearnih nauka ( SANN ), kao i predsednik Komisije u Matematičkom institutu SANU, za njegov neposredan izbor u zvanje naučnog savetnika u oblasti mehanike, u okviru prirodno-matematičkih nauka.

Nagrađeni rad bio je jedan od 5 izabranih radova koji su detaljno prikazani u Referatu prilikom njegovog izbora u zvanje naučnog savetnika. Pored toga, ovaj rad je prezentovan i na Odeljenju za mehaniku Matematičkog instituta SANU, kao i na Seminaru za reologiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

„Mnogo mi znači što sam imao priliku da rezultate ovog rada izložim pred kompetentnim kolegama koji se bave neholonomnom mehanikom na navedenim seminarima. Ovaj rad neholonomne mehaničke sisteme povezuje sa Kulonovim zakonima trenja i daje kriterijum kad razmatrani mehanički sistem postaje holonoman“, rekao je prof. Obradović. On je izrazio zahvalnost koautorima, prof. dr Zoranu Mitroviću i van. prof. dr Slaviši Šaliniću na saradnji, kao i profesorki Ranki Gajić za prevod na engleski jezik,a posebno je pomenuo i svoje učitelje, profesore dr Josifa Vukovića, dr Vukmana Čovića i dr Aleksandra Bakšu, koji na žalost više nisu među nama, ali bez čijeg nesebično prenetog znanja ne bi bilo ni rezultata dobijenih u ovom radu.

U okviru institucionalne saradnje koju Mašinski fakultet ima sa Institutom za mehaniku Moskovskog državnog univerziteta „Lomonosov“, planirano je da rad prof. Obradovića bude izložen i na ruskom jeziku, na jednom od njihovih stalnih seminara.

Ove godine, u konurenciji za nagradu bili su autori četiri rada kategorije M21a koji su ispunjavali i sve ostale uslove propisane Pravilnikom o dodeli nagrada Mašinskog fakulteta u Beogradu. Ipak, odlučila je činjenica da se časopis „Applied Mathematics and Computation“ u kojem je objavljen rad prof. Obradovića nalazi u 3,73% najbolje rangiranih naučnih časopisa u svojoj oblasti. U ovom časopisu, prethodnih godina, svoje radove su objavljivali nastavnici Katedre za matematiku koji se bave numeričkom matematikom.

„Siguran sam da postoje časopisi u pojedinim naučnim oblastima koji su značajniji od časopisa u kojem je objavljen naš rad, bez obzira na zvanično pozicioniranje prema impakt faktoru u svojoj oblasti nauke. Takođe, smatram i da se rangiranje časopisa, kao i broj citata ne mogu uzimati kao jedini relevantni kriterijumi za suštinsko ocenjivanje kvaliteta nekog naučnog časopisa“, kaže naš sagovornik, napominjući da Pravilnik o nagrađivanju Mašinskog fakulteta sledi odgovarajuće kriterijume kategorizacije koje je propisalo resorno ministarstvo Republike Srbije kada vrednuje naučno-istraživački rad.

„Teško je na neki drugi način upoređivati izvrsnost u različitim oblastima“, ističe prof. Obradović i konstatuje da je mnogo manje važno ko je dobio nagradu i kakvi su bili kriterijumi za njenu dodelu u odnosu na činjenicu da je Mašinski fakultet ustanovljivanjem ovog priznanja na dostojan način trajno obeležio sećanje na velikog naučnika i plemenitu osobu, kakav je bio akademik Vladan Đorđević.

Čestitamo!

Izvor: Mašinski fakultet