03.07.2024.

Nagrade

Profesorka Milena Dragićević Šešić dobitnica međunarodne nagrade ,,UCLG – MEXICO CITY – CULTURE 21″!

Profesor emerita Fakukteta dramskih umetnosti u Beogradu, Milena Dragićević Šešić, dobila je prestižno priznanje na 6. izdanju Međunarodne nagrade UCLG – Mexico City – Culture 21.

Ova nagrada prepoznaje rad gradova, lokalnih ili regionalnih vlasti, i istaknutih pojedinaca koji su se doprineli promociji inovativnih praksi povezanih sa ostvarivanjem prava na kulturu i održivi razvoj.

Ovogodišnje izdanje nagrade primilo je 87 kandidatura iz gradova i lokalnih i regionalnih vlasti iz svih delova sveta, što je jasan pokazatelj interesa za pitanja koja povezuju gradove, održivi razvoj, kulturu i ljudska prava. Pobednici ove godine su gradovi Gwanak-gu i La Paz, dok su posebne pohvale dobili gradovi Bilbao, Brazzaville, Esch-sur-Alzette, Novi Sad, Ramallah i Xi’an.

Nagrada takođe ima za cilj da istakne međunarodno priznate pojedince koji su dali značajan doprinos kulturnim pravima i unapređenju odnosa između kulture i održivog razvoja.

Članovi žirija, na sastanku održanom 11. juna 2024. godine,izdvojili su doprinos Milene Dragićević Šešić u akademskom radu i aktivizmu u izgradnji demokratskih društava, te su je proglasili za dobitnicu nagrade u kategoriji “Ličnost”, zajedno sa Alfonsom Martinellom Semperom, profesorom iz Barselone.

Prethodni dobitnici nagrade su naučnici Manuel Kastels (umreženo društvo), Džon Hoks (kultura kao četvrti stub održivog razvoja), Basma el Huseini, aktivistkinja u domenu kulture i kulturne politike širom arapskog sveta. Kompletno saopštenje žirija dostupno je na na linku.

Čestitamo!

Izvor: Fakultet dramskih umetnosti