23.03.2020.

Geografija

Pustinje

Trećinu svetskog kopna čine pustinje. Antarktik je najveća hladna dok je Sahara najveća suva pustinja. Zašto je baš Sever Afrike tako suv?

Kako se život prilagodio na surove uslove koji vladaju u pustinjama? Da li se pustinjski predeli šire ili skupljaju? U 5 minuta za geografiju otkrivamo karakteristike pustinja!

Samo na Brainz TV!