13.06.2022.

Nauka

Fakulteti

Šampioni znanja – Marta Mitrović!

Marta Mitrović je autorka više od 20 istraživačkih radova, zahvaljujući izvanrednom znanju doprinela je realizaciji 3 projekta, stručno se usavršavala u Sjedinjenim Američkim Državama, Belgiji, Holandiji i Italiji, sekretar naučnog časopisa „Media Studies and Applied Ethics“, vrsni doktor nauka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu!

Upoznajte naše genijalce!

Samo na Brainz TV!