07.07.2019.

Osnovne škole

Biologija

Takmičenja

Geografija

Najbolji naučno-istraživački rad mlade Jovane

Jovana Pantič, učenica OŠ „Kralj Aleksandar I“ ostvarila je sjajne rezultate na Republičkom takmičenju državnog prvenstva istraživačkih radova osnovaca u Boru i Okružnom takmičenju iz Geografije.

Jovana Pantić, učenica osmog razreda Osnovne škole „Kralj Aleksandar I“, osvojila je prvo mesto na Republičkom takmičenju državnog prvenstva istraživačkih radova osnovaca u Boru. U naučno–istraživačkom radu „Mikrobiološke čarolije škole“, Jovana je za cilj imala da utvrdi mikrobiološki sastav vazduha u školi i da li postoje patogeni mikroorganizmi štetni po zdravlje.

Eksperiment je rađen u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Požarevac, odakle je učenica dobila potrebne materijale, kao što su krvni agar, saburo podloge, Petrijeve šolje. Dobijenim rezultatima je utvrđeno da je mikrobiološki sastav vazduha škole zadovoljavajući jer nisu nađeni patogeni mikroorganizmi štetni po zdravlje učenika.

Jovana nam je rekla da je inspiraciju dobila jer na našem govornom području nema mnogo literature na ovu temu i jer je pažnja javnosti mnogo više posvećena značaju kvaliteta vazduha na otvorenom, dok je značaj kvalilteta vazduha u zatvorenom zanemaren. Takmičenje je održano u Regionalnom centru za talente u Boru. Učenica je takođe polagala i test iz metodologije pisanja naučno – istraživačkog rada. Republičkom nivou takmičenja prethodili su opštinski i okružni nivo. Jovana je istog dana osvojila i maksimalnih 100 poena na Okružnom takmičenju iz Geografije koje je zbog poklapanja ova dva takmičenja radila u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Boru. Učenica je svoju školu i grad Požarevac predstavila u najlepšem svetlu među svim gradovima Republike Srbije. Učenicu su pripremali profesor biologije Vladimirka Strahinić i geografije Violeta Rajić. Veliki doprinos dao je i direktor škole Goran Seger.

Izvor