15.10.2020.

Geografija

Stanovništvo Afrike!

Najveći broj tradicionalnih afričkih religija poštuje četiri pravila:

1. Čovek ne sme da krade

2. Čovek ne sme da govori neistinu ili ubije

3. Poštovanje roditelja i plemenskih starešina je obavezno

4. Čovek mora da pruži gostoprimstvo onome kome je potrebno.

U ovim postulatima se krije suština afričkih naroda. Danas je Afrika kontinent najmlađe populacije u svetu. U Nigeru žena u proseku rodi između sedmoro i osmoro dece. U 5 minuta za geografiju otkrivamo odlike stanovništva ovog jedinstvenog kontinenta!