10.06.2021.

Hemija

Fakulteti

Student generacije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu!

Ljubica Brenjo je za postignute briljantne rezultate u osnovnoj i srednjoj školi odlikovana Vukovom diplomom.

Govori engleski, nemački i francuski jezik, stručno se usavršavala na Institutu neorganske hemije na Tehničkom univerzitetu u Gracu, svoje uspehe krunisala je titulom Student generacije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa besprekornim prosekom 10,00!

Upoznajte naše genijalce!

Samo na Brainz TV!