04.04.2021.

Biologija

Takmičenja

Fakulteti

Nesvakidašnji uspeh na konferenciji „International Conference on Energy, Water and Environment“

Članovi ,,Udruženja za međunarodni razvoj akademske i naučke saradnje” (www.aidasco.org) i studenti četvrte godine osnovnih studija Ljubica Eror i Milinko Perić, studentkinja master studija Aleksandra Zukić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, su prezentovali naučne rezultate na međunarodnoj online konferenciji „INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT“ Lahore, Pakistan, pored još 350 učesnika iz 17 zemalja.

Tom prilikom je studentkinja Aleksandra Zukić osvojila nagradu za najbolje usmeno izlaganje u oblasti „Environmental Category“ za rad pod nazivom ,,Photocatalytic removal active component of Presolol drug and optimization of UFLC method for its analysis in water samples”.

Tema njihovih radova se odnosila na uklanjanje lekova iz prirodnih voda primenom nanomaterijala, pod dejstvom simuliranog Sunčevog zračenja.

Čestitamo!