27.08.2021.

Fizika

Astro fizika

Svemirski otpad

Živimo u vremenu kada se svest o zagađenju životne sredine polako podiže.

I pored toga većina lјudi nije svesna koliko otpada kruži oko Zemlјe. Za svemirski otpad odgovorni su lјudi i svakim danom ga je sve više. Šta je, koji su problemi i šta se radi po ovom pitanju, pogledajmo u narednih nekoliko minuta.

Samo na Brainz TV!