26.07.2021.

Geografija

Tundre i tajge

Tundre i tajge su biomi severne hemisfere koje odlikuju duge i hladne zime.

Pojedini organizmi su razvili savršen mehanizam za opstanak u ovakvim uslovima. Ali i pored toga klimatske promene, gubitak staništa i seča šuma ih ugrožavaju i narušavaju ove jedinstvene ekosisteme.

Samo na Brainz TV!