18.09.2023.

Nagrade

Upoznajte genijalce Novog Sada – Vidak Raičević

Vidak Raičević je istraživač-saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, trostruki nosilac „Izuzetne nagrade“ za postignute izvanredne uspehe tokom studija, član Srpskog hemijskog društva, stručno se usavršavao u Gracu, nosilac Pupinove nagrade Matice srpske!

Upoznajte genijalce Novog Sada! Samo na Brainz TV