04.04.2021.

Književnost

Takmičenja

Fakulteti

Vrsni doktorand prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu!

Natalija Radivojević je nosilac Vukove diplome i titule Đak generacije, studentkinja magistarskih studija na Ruskoj predsedničkoj akademiji RANHiGS i student ambasador FinUni pri Vladi RF.

Stručno se usavršava i unapređuje znanje iz međunarodnog prava sa posebnim akcentom na Arktik, govori ruski, engleski i španski jezik, učesnica više konferencija i festivala širom sveta, praktičnom primenom srpskog i međunarodnog prava se bavila u nekoliko vodećih beogradskih advokatskih kancelarija, vrsni doktorand prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu!

Upoznajte naše genijalce!

Samo na Brainz TV!